Архив Прекратени процедури

19-АПК/2018

Понеделник, 29 Октомври 2018 14:30

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № 19-АПК/23.10.2018 г.

РЕШИХ: прекратявам административното производство за за инвестиционното предложение „Добив на подземни води, чрез изграждане на тръбен кладенец в имот № 000344 с площ 20.779 дка, местност „Средно поле“, землище на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград“

Възложител:„АГРОИНВЕСТ-97“ ООД, ЕИК: 101049268

От тук може да изтеглите пълния текст на решението