Архив Прекратени процедури

БД-16-П/2018

Четвъртък, 08 Март 2018 16:38

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-16-П/07.03.2018 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за „Реновиране на площадното пространство в ЦГЧ на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград и изграждане на арт галерия, детска площадка, водна каскада и покрита сцена“

Възложител: Община Симитли, БУЛСТАТ: 000024987

От тук може да изтеглите пълния текст на решението