Архив Прекратени процедури

БД-08-П/2018

Петък, 09 Февруари 2018 11:10

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-08-П/08.02.2018 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение за „Изграждане на МВЕЦ на течащи води на р. Клинеца от басейна на р. Места, землище на с. Добърско, община Разлог, област Благоевград“

Възложител: „БУЛ ЕКО ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, ЕИК: 101675261

От тук може да изтеглите пълния текст на решението