Решения по ОВОС

БД - 01/2013 г.

Понеделник, 28 Октомври 2013 22:00

Р Е Ш Е Н И Е   № БД - 1/2013 г. ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА  СРЕДА

О Д О Б Р Я В А М „Строителство на открит рудник за добив на скално-облицовъчни материали – мрамори с площ 238.471 дка на участък „Централен – 1" от находище „Илинденци", община Струмяни, област Благоевград"

възложител: „Илинденски мрамор" ООД, гр. София, ЕИН: BG 101049147

 

Обява за взетото решение е публикувана на 28.10.2013 година във в. "Струма"

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението