Решения по ОВОС

БД - 03/2010 г.

Сряда, 06 Октомври 2010 23:00

Р Е Ш Е Н И Е   № БД - 3/2010 г. ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА  СРЕДА

О Д О Б Р Я В А М: осъществяването на инвестиционно предложение: „Мотелски комплекс и атракционен център в имот №022036, местност “Капсиди”, землище на с. Чучулигово, Община Петрич, Област Благоевград”

От тук може да изтеглите пълния текст на решението