Новини

Министерството на околната среда и водите е основен партньор в кампанията „Да изчистим България заeдно“ на 17.09.2022 г.

Петък, 16 Септември 2022 11:15

web Da IzМинистерството на околната среда и водите е основен партньор и участва активно в инициативата на bTV „Да изчистим България заедно“. Мащабната доброволческа кампанията ще се проведе на 17 септември (събота). Тя цели да изгради обществена чувствителност към опазването на околната среда и да направи България по-чиста и красива в дългосрочен план

С финансовата подкрепа на Министерство на околната среда и водите, чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) са осигурени 40 хил. чувала и 40 хил. чифта ръкавици за еднократна употреба.

Получените консумативи в РИОСВ – Благоевград вече са разпределени по общините и регионалните институции, които са заявили участие в програмата. РИОСВ – Благоевград е създала и необходимата организация за отчитане на резултатите от провеждането на кампанията и за постъпилите количества отпадъци в регионалните депа. Достъпът до тях ще е свободен през целия ден за всички транспортни средства, които ще участват в кампанията.

Общините Сандански, Банско, Кресна, Петрич, Симитли, Рила, Белица, Гоце Делчев, Якоруда, Хаджидимово и Гърмен от териториалния обхват на РИОСВ – Благоевград са заявили участие в кампанията и са получили необходимото количество чували и ръкавици. В рамките на кампанията общините са освободени от дължимите отчисления и обезпечения по Закона за управление на отпадъците за количествата депонирани отпадъци.

РИОСВ – Благоевград призовава гражданите за активно участие и съпричастност към опазването на околната среда. Служителите на Екоинспекцията ще се включат в почистването на района на ЗМК и детска площадка в ж.к. „Еленово“ в гр. Благоевград, и прилежащия терен към административната сграда на РИОСВ.