Новини

Стартира регистрацията за Европейска седмица на мобилността 2018

Понеделник, 06 Август 2018 00:00

EMW Logo BG Blue 3 line Date    За участие в инициативата, местните власти могат да направят регистрация до 16 септември 2018 г. на официалния сайт на кампанията: http://www.mobilityweek.eu/ .

Регистрацията е възможна и на български език чрез линка за директен достъп http://registration.mobilityweek.eu/login.php?lang=bg , или чрез българския сайт на кампанията: https://www.mobilityweekbg.com . След приключване на регистрацията, формуляра се одобрява от националния координатор и участието на населеното място-кандидат се публикува в официалната страница на ЕСМ.


Всеки град може да се включи в инициативата като организира дейности по поне един от следните три критерия и извърши онлайн регистрация:

  1. Организиране на седмица с дейности, в контекста на темата „Мултимодалност“ (събития и игри на открито, беседи и др.)
  2. Изпълнение на поне една нова постоянна мярка за осигуряване на разумното придвижване и споделяне на пространството в града (по-широки тротоари, нови ленти за велосипеди или автобуси, нова схема за намаляване на трафика и др.)
  3. Провеждане на Ден без автомобили, за предпочитане на 22 септември (затваряне на една, или няколко зони, запазени за пешеходци, велосипедисти и обществен транспорт за най-малко един цял ден, от 1 час преди до 1 час след официалното работно време.

След провеждането на ЕСМ градовете, организирали дейности и по трите критерия, ще могат да кандидатстват за Наградата на ЕСМ. От 22 септември до края на месец октомври 2018 г. „златните“ участници, отговорили и на трите критерия следва да изпратят подписана Харта и да подадат заявление (формуляр) за участие в церемонията по награждаване. Информация за форма̀та на заявлението предстои да бъде публикувана на електронен адресhttp://www.mobilityweek.eu/emw-awards/ Десетте града финалисти ще бъдат определени от избрано от Европейската комисия жури.

Градовете имат още една възможност да популяризират градската мобилност, като участват в кампанията „Планиране на устойчива градска мобилност“ (SUMP). Тазгодишното издание също се фокусира върху темата за мултимодалността. Регистрацията за 7-ата Награда SUMP е отделена от наградата на ЕСМ и се присъжда на местните и регионални власти за отлични постижения в изготвянето на планове за устойчива градска мобилност. Регистрацията ще бъде отворена до 1 октомври 2018 г., а апликационната форма е налична на страницата http://sump-award.mobilityweek.eu/ Фирми, институции и други организации също могат да участват в ЕСМ, чрез инициативи за популяризиране на устойчивата градска мобилност. Техните дейности ще бъдат включени в общия списък на mobilityactions, след регистрация на следния електронен адрес: http://mobility-action.mobilityweek.eu/login.php Инициативите могат да се провеждат по време на ЕСМ или в друг период през годината, в рамките на ден/седмица/месец.

През 2018 г. Европейска седмица на мобилността (ЕСМ), е на тема „Мултимодалност“ под мотото „Комбинирай, движи се“. ЕСМ се провежда всяка година от 16 до 22 септември. Инициативата насърчава местната власт да въвежда и подкрепя мерки за устойчив транспорт и приканва хората да опитат алтернативен начин на придвижване, различен от автомобилния, не на последно място представлява възможност за подобряване на качеството на въздуха,намаляване шумовото замърсяване и подобряване на условията на средата.
Министерство на околната среда и водите (МОСВ), като национален координатор на Кампанията, високо цени ежегодното участие на българските градове/общини и желанието им да подобрят качеството на живот на своите съграждани.

Ресурси: